TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 34/QĐ-UBND

Quyết định về việc luân chuyển ông Chu Sỹ Mởn về công tác tại xã Ia Yok

Ngày ban hành: 14/01/2020

Ngày có hiệu lực: 14/01/2020

Quyết định 35/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Tài Văn Trung giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 14/01/2020

Ngày có hiệu lực: 14/01/2020

Báo cáo 671/BC-UBND

Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ

Ngày ban hành: 04/12/2019

Ngày có hiệu lực: 04/12/2019

Thông báo 01/TB-BKTSH

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Ia Kha

Ngày ban hành: 04/12/2019

Ngày có hiệu lực: 04/12/2019

Quyết định 1110/QD-UBND

Về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao đọng cho các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 06/09/2019

Ngày có hiệu lực: 06/09/2019

Quyết định 823/QD-UBND

Về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 17/07/2019

Ngày có hiệu lực: 17/07/2019

Quyết định 174/QD-UBND

Báo cáo tổng kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày có hiệu lực: 09/04/2019

Quyết định 83/QD-UBND

Về việc giao biên chế công chức và hợp động lao động theo Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 21/01/2019

Ngày có hiệu lực: 21/01/2019

Quyết định 1993/QD-UBND

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 27/12/2018

Ngày có hiệu lực: 27/12/2018

Quyết định 1994/QD-UBND

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 27/12/2018

Ngày có hiệu lực: 27/12/2018

Hiển thị kết quả 21-30 (of 30)
 |<  <  1 2 3 >  >|