TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo: Danh sách kèm theo Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Số hiệu: 02/TB-HĐXT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2020 Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 12/01/2021 Ngày hiệu lực: 12/01/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: