TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo: THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Số hiệu: 01/TB-HĐXT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2020 Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 06/01/2021 Ngày hiệu lực: 06/01/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: