TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của huyện Ia Grai

Số hiệu: 04/QĐ-HĐXT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2020 Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 12/01/2021 Ngày hiệu lực: 12/01/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: