TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 65/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ngày ban hành: 29/05/2020

Ngày có hiệu lực: 29/05/2020

Báo cáo 252/BC-UBND

Sơ kết thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Quy định số 1515-QĐ/TU, ngày 13/8/2019 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Ngày ban hành: 19/05/2020

Ngày có hiệu lực: 19/05/2020

Báo cáo 235/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chỉ thịsố 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 12/05/2020

Ngày có hiệu lực: 12/05/2020

Báo cáo 215/BC-UBND

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 04/05/2020

Ngày có hiệu lực: 04/05/2020

Báo cáo 189/BC-UBND

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày có hiệu lực: 17/04/2020

Kế hoạch 08/KH-UBND

Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 13/01/2020

Ngày có hiệu lực: 13/01/2020

kết luận 01/KL-TTr

Kết luận thanh tra thanh tra tài chính ngân sách trường THCS Phan Đình Phùng huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 11/01/2020

Ngày có hiệu lực: 11/01/2020

Báo cáo 716/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1490/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 19/12/2019

Ngày có hiệu lực: 19/12/2019

Báo cáo 689/BC-UBND

Báo cáo về việc triển khai ngày Quốc tế chống tham nhũng năm 2019

Ngày ban hành: 09/12/2019

Ngày có hiệu lực: 09/12/2019

Kế Hoạch 145/QKH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 11/11/2019

Ngày có hiệu lực: 11/11/2019

Hiển thị kết quả 11-20 (of 24)
 |<  <  1 2 3  >  >|