TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: /v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu: 1446 /UBND-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 27/10/2021 Ngày hiệu lực: 27/10/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: