TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi Thành lập Ban chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng đến nay nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Số hiệu: 360/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực: 08/07/2020 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: