TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giáo sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện

Số hiệu: 15/BC-HĐND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 15/08/2021 Ngày hiệu lực: 15/08/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: