TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh dự án nhà máy điện gió Ia Pech 2 của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Điện Xanh Gia Lai

Số hiệu: 1686/UBND-TCKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 30/09/2021 Ngày hiệu lực: 30/09/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: