TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v tham gia ý kiến hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo PMIa Grăng tại huyện Ia Grai

Số hiệu: 1879/UBND-TCKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 26/10/2021 Ngày hiệu lực: 26/10/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: