TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v tham gia ý kiến dự án trồng, Tái canh cây cà phê hữu cơ ứng dụng công nghệ cao của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

Số hiệu: 1820/UBND-TCKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 18/10/2021 Ngày hiệu lực: 18/10/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: