TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nuôi cá ao, hồ, lồng hồ chứa trên địa bàn xã ia dêr

Số hiệu: 1364/UBND-TNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 20/08/2021 Ngày hiệu lực: 20/08/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: