TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: v/v tham gia ý kiến hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện ia grai thượng của công ty cổ phần thủy điện ia grai thượng

Số hiệu: 2122/UBND-PTNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 24/11/2021 Ngày hiệu lực: 24/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: