TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Chỉ thị 02/CT-UBND

chỉ thị về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 13/04/2020

Ngày có hiệu lực: 13/04/2020

Quyết định 314/QĐ-UBND

quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 01/nq-cp ngày 01/01/2020 của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày có hiệu lực: 03/04/2020

Quyết định 106/QĐ-UBND

về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Ngày ban hành: 19/02/2020

Ngày có hiệu lực: 19/02/2020

Báo cáo 46/BC-UBND

đăng ký kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 hỗ trợ chương trình mtqg xây dựng nông thôn mới

Ngày ban hành: 05/02/2020

Ngày có hiệu lực: 05/02/2020

Công văn 49/UBND-PTCKH

về việc tăng cường công tác triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 14/01/2020

Ngày có hiệu lực: 14/01/2020

Quyết định 481/QD-UBND

Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 16/04/2019

Ngày có hiệu lực: 16/04/2019

Quyết định 480/QD-UBND

Về việc phân khai kế hoạch vốn sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn huyện thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2019

Ngày ban hành: 16/04/2019

Ngày có hiệu lực: 16/04/2019

Quyết định 427/QD-UBND

Quyết định Về việc phân khai kinh phí chi đo đạc năm 2019

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày có hiệu lực: 05/04/2019

Báo cáo 162/BC-UBND

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày có hiệu lực: 02/04/2019

Quyết định 404/QD-UBND

Quyết định Về việc phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày có hiệu lực: 02/04/2019

Hiển thị kết quả 11-20 (of 30)
 |<  <  1 2 3  >  >|