TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 480/QD-UBND

Về việc phân khai kế hoạch vốn sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn huyện thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2019

Ngày ban hành: 16/04/2019

Ngày có hiệu lực: 16/04/2019

Quyết định 481/QD-UBND

Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 16/04/2019

Ngày có hiệu lực: 16/04/2019

Quyết định 427/QD-UBND

Quyết định Về việc phân khai kinh phí chi đo đạc năm 2019

Ngày ban hành: 05/04/2019

Ngày có hiệu lực: 05/04/2019

Báo cáo 162/BC-UBND

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày có hiệu lực: 02/04/2019

Quyết định 404/QD-UBND

Quyết định Về việc phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019

Ngày ban hành: 02/04/2019

Ngày có hiệu lực: 02/04/2019

Quyết định 371/QD-UBND

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày có hiệu lực: 26/03/2019

Quyết định 362/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Ngày ban hành: 22/03/2019

Ngày có hiệu lực: 22/03/2019

Quyết định 307/QD-UBND

Quyết định về việc phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp môi trường năm 2019

Ngày ban hành: 11/03/2019

Ngày có hiệu lực: 11/03/2019

Quyết định 186/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn nguồn tiền sử dụng đất tỉnh năm 2019 hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 20/02/2019

Ngày có hiệu lực: 20/02/2019

Quyết định 180/QD-UBND

Phân khai kinh phí tăng cường cơ sở vật chất thuộc nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2019

Ngày ban hành: 18/02/2019

Ngày có hiệu lực: 18/02/2019

Hiển thị kết quả 1-10 (of 15)
 |<  < 1 2  >  >|